Rezervuj si konzultačný termín

DRAHÉ KOVY

Predstavujú časť optimálneho rozloženia prostriedkov.
 
Diverzifikácia portfólia je základom každej vyváženej investičnej stratégie, ktorá smeruje k trvalému zabezpečeniu a zväčšovaniu majetku . 
Investičnou triedou za cieľom rozloženia rizika, prípadne optimalizácieportfólia, sú drahé kovy.
 
Predovštkým zlato sa z historického hľadiska osvedčilo ako vyvážený základ. So strategickým podielom zlata umiestneným v depozite sa znižuje vplyv výkyvov kurzu a politických kríz. Uvedené spočíva v nízkej korelácií drahých kovov voči iným investičným triedam. Cena zlata sa tak v priebehu posledných 30 rokov vyvýjala nezávisle od akciových trhov. 
V období krízy sa zlato osvedčilo ako ,, krízová mena,, a dokázalo pri kolapsoch na svetových burzáchvždy vykázať cenový nárast. Zlato sa osvedčilo aj ako ochrana pred infláciou. Práve tieto vlastnosti predurčujú zlato ako cenný prostriedok pre realizáciu investičných zámerov.
 

INVESTIČNÉ ZLATO -PARTNER BANK sprostredkovateľ ALENA KARABÍNOVÁ

 

INVESTIČNÉ ZLATO SI KUPUJETE PRIAMO Z RAKÚSKEJ PARTNER BANK.

BLIŽšIE INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE ALENA KARABÍNOVÁ S KTOROU SA MôŽETE 

SKONTAKTOVAŤ PRIAMO 0903 501 409 A DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE.

 

G o l d C o n t o - bankový účet krytý čistým 999/1000 zlatom

 

1. Sporivý účet - otvorený 

 1. Klient si zvolí a zadá cieľovu sumu sporenia
 2. Vypočíta sa prvý vklad tzv. AŽIO (zábezpeka účtu ) 5% z cieľovej sumy. Ažio sa ako bonus klientovi pripočítava na jeho účet každoročne v podobe 5% s nasoporenej ročnej ( sumy minimálne 300€ =12*25€) a premieňa sa tiež na zlato. V KONEČNOM DôSLEDKU SA PO NAŠETRENÍ VŽDY ÁŽIO VRÁTI !!!
 3. INTERNET ON-LINE BANKING -24 hodinový prehľad o svojich gramoch zlata -BEZPLATNE
 4. Jediný poplatok banky je za úschovu zlata v trezore a to 0,72% z nasporenej sumy za rok
 5. Bezplatná elektronická forma komunikácie . Každoročne príde klientovi ročné vyúčtovanie.
 6. Odpredaj alebo odoslanie zlata BEZPLATNE.
 7. Vyzdvihnutie zlata BEZPLATNE ( potrebné nahlásiť 3 dni vopred)
 8. Poplatky za úschovu sa platia každoročne , na základe výpisu , ktorý klient obdrží na konci roka. Všetky tlačivá si vie klient stiahnuť na webstránke WIENER PRIVATBANK 
 9. Účet je platný na ľubovoľne dlhú dobu -až pokiaľ ju sám klient nezruší ,alebo pokiaľ sa suma nezníži na nulovú hodnotu po dobu 3 mesiacov.
 10. Účet je dedičný , podľa a v zmysle slovenských zákonov
 11. Minimálna cieľová suma pri sporiacom účte je 6000€ 

    PRÍKLAD : Cieľová suma 6000€

Azio je v tomto prípade 5% zo 6000€ = 300€

Prvá splátka sporenia bude 300€+25€ =325€                              

AKO SA VRÁTI ÁŽIO???

   Klient zaplatí ážio vo výške 5% z cieľovej sumy. Ážio sa vráti klientovi vo forme bonusu 5% - ak klient
   vloží na účet minimálne 300 EUR v čase od 1.1. do 15.12 v danom roku. Pri vklade napríklad 100 EUR
   v čase od 1.1. do 15.12. sa 5%, tj. 5 EUR klientovi nevráti. Ak na budúci rok vloží min. 300 EUR, bónus
   5% sa vyplatí. Bónus 5% klient dostane vo forme nákupu zlata - banka nakúpi klientovi za príslušnú sumu
   zlato, čo klient vidí na svojom účte prostredníctvom webportálu.

  Možnosti vkladu : Minimálny prvý vklad na účet je 25 EUR. Každý ďalší vklad je ľubovoľný /môže byť 
   aj 1 EUR/. Nie je potrebné vkladať peniaze pravidelne. Jedinou povinnosťou klienta je vložiť minimálne

25 EUR aspoň raz za dva roky. 

  Možnosti výberu 1.Klient si môže vybrať kedykoľvek akúkoľvek sumu v EURÁCH /nie je žiadna viazanosť/
   prostredníctvom formulára a banka mu zašle požadovanú sumu na jeho osobný bankový účet, ktorý klient
   uviedol do  zmluvy / je to pre zvýšenie bezpečnosti, tento účet je možné zmeniť prostredníctvom formulára
   o zmene, ktorý je potrebné zaslať po vyplnení a podpísaní doporučene na adresu banky/.
   2. Klient si môže dať zaslať zlato /alebo časť zlata/ domov kurierom /vyplniť formulár/. Minimálne množstvo 
       zlata na zaslanie pri sporivom programe je 50 gramov. Za vydanie zlata si Wiener Privatbank neúčtuje 
       žiaden poplatok, klient platí len za kuriérsku službu.
   3. Kliennt si môže vyzdvihnúť zlato / alebo časť zlata /osobne v banke / vyplniť formulár /. Minimálne 
    množstvo
 zlata na vyzdvihnutie v banke pri sporivom programe je 50 gramov.Osobný odber zlata je
 potrebné nahlásiť Wiener Privatbank minimálne 3 dni dopredu.

Cena za ktorú klient nakupuje zlato od Wiener Privatbank pri sporivom účte : cenník 

Cena ktorú vyplatí Wiener Privatbank klientovi za jeho zlato / ak chce klient EURÁ / :
                    je to cena za 1 gram podľa London Fixing           /môže byť max. až do 7,5 % nad LF/ 

Príklad výpočtu : Poobedný /PM/ London fixing : 31,1 + /0 až 7,5/% = cena, ktorú vyplatí Wiener Privatbank 
za každý gram zlata, ktorý má klient uschovaný v trezore banky.
Napríklad 1068,08 :31,1 = 34,34 + /0 až 7,5/% = 34,34 až 36,92 EUR za 1 gram

Poznámka : 1. Poobedný London Fixing delíme 31,1, lebo 1 trójska unca má 31,1 gramov a obchoduje sa na 
burze len v trójskych unciach / označuje sa bežne OZ /.
2. Do + 7,5% nad London Fixing vypláca Wiener Privatbank len ak je zlato uskladnené v trezore banky
 /odpadá kontrola pravosti, náklady na dopravu, manipuláciu a pod./.
3. Do + 7,5 % nad London Fixing vypláca len Wiener Privatbank, iné banky a obchodníci s drahými 
kovmi vyplácajú spravidla 1 až 3 percentá pod London Fixing. Má to veľký význam ak hodnota
zlata stúpne napríklad na dvojnásobok. Je to napríklad + 7,5% z dvojnásobku naproti tomu iné banky
a obchodníci s drahými kovmi vyplácajú 1 až 3 percentá pod London Fixing z dvojnásobku - a to je veľký rozdiel.

London Fixing si môžete pozrieť aj na : LF-1 LF-2 LF-3
Čo je London Fixing a Londýnska burza si môžete pozrieť na : London Fixing, Londýnska burza

Poplatky : Poplatok za úschovu zlata vrátane poistenia / Wiener Privatbank uschováva zlato svojich klientov
 v trezore Bank Austria / : 0,6% z hodnoty zlata. Pri sporivom - otvorenom účte banka strháva 
mesačne 0,05% /0,05x12=0,6/ z hodnoty zlata z vkladu klienta /nepredáva sa klientovo zlato/.
Ak klient vloží ďalšie peniaze napríklad o 3 mesiace, strhne banka z vkladu klienta poplatok za 
úschovu zlata za 3 mesiace. 

Každý klient Wiener Privatbank si môže sledovať stav svojho bankového účtu cez webportál www.goldconto.eu.
Po zvolení slovenského jazyka vpravo a kliknutí na Login zákazníci je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo,
ktoré je zasielané na e - mailovú adresu klienta niekoľko dní po uzatvorení zmluvy / stav účtu však vidno o cca
týždeň neskôr, keď prebehne celý proces /zaevidovanie účtu, nákup zlata a pod/. Je potrebné mať v PC nainšta-
lovanú JAVU. Kto ju nemá, môže si ju bezplatne stiahnuť z www.java.com.

2. Jednorázový nákup - uzatvorený účet

Minimálny vklad : 3 000 EUR

Pri tomto type bankového účtu klient vloží na účet minimálne 3 000 EUR. Maximálna suma nie je obmedzená. 
Pri vysokých sumách je potrebné dokladovať pôvod peňazí. Na tento účet sa peniaze dajú vložiť len jedenkrát,
tj. ďalšie vklady nie sú možné. Klient môže mať neobmedzený počet takýchto jednorázových účtov. 
Účet je na ľubovoľne dlhú dobu - až kým klient účet nezruší. Pri úmrtí klienta je účet dedičný v zmysle
slovenských zákonov. 

Klient zaplatí ážio vo výške 5% z vloženej sumy. Ážio sa pri tomto type účtu nevracia. Cena zlata je však 
nižšia o viac než 5%, takže je jednorázový vklad cenovo výhodnejší, nakoľko klient kúpi zlato za výhodejšiu
cenu ako pri sporivom účte.

Pri tomto type účtu za vložené peniaze nakúpi Wiener Privatbank klientovi konkrétne tehličky investičného
bankového zlata 999/1000 /24 karátov/. Veľkosti tehličiek investičného bankového zlata závisia od výšky 
vloženej sumy. Veľkosti zlatých tehličiek a ceny sú uvedené tu : ceny a veľkosti zlatých tehličiek

Možnosti vkladu : Len jednorázovo, minimálne 3 000 EUR

 

Bolo by chybou mať v rodine aspoň jeden bankový účet krytý čistým 999/1000 zlatom ?

 

 

Kontakt

RK MIX s.r.o. Javornícka 12
97401 Banská Bystrica
IČO: 46741267
DIČ: 2023556997
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 22455/S
mobil: 0903 353 262
telekom : 0903 501 409
rkmixbb@gmail.com