HISTÓRIA WIENE PRIVATE BANK

 

Banka vznikla v roku 1981.

Je to trezorová banka, zaoberá sa správou majetku .

Banka kladie najvyšší dôraz na istotu a zachovanie reálnej hodnoty.

Pôsobí aj ako nezávislý a spoľahlivý partner na úschovu fyzických drahých kovov.

Uschova je riešená oddelene od vlastného majetku v trezore s nyjvyšším stupňom zabezpečenia v trezore Bank Austria.

Je zabezpečená aj rozsiahla poistná ochrana 100%. Overenie zásob zlata je zabezpečované štvrťročne verejným notárom,alebo po osobnej dohode si môže každý klient ísť zlato skontrolovať osobne do trezoru. 

Takto má klient istotu, že jeho zlato sa v trezore skutočne fyzicky nachádza. 

VÝHODY RAKÚSKEJ BANKY WPB

 
  1. Prístup k účtu má výhradne iba jeho majiteľ. Zlato je zo zákona zvláštnym majetkom klienta -musí byť vedené oddelene od majetku banky , a tak ani v prípade bankrotu banky nie je súčasťou konkurznej podstaty.
  2. Nákup fyzického zlata môžete uskutočniť jednorázovo alebo postupnými investíciami.
  3. Zvýšenie, zníženie či prerušenie investovania je možné kedykoľvek a bez akýchkoľvek sankcií.
  4. Výber z účtu je možný vo forme fyzického zlata alebo v akejkoľvek svetovej mene podľa aktuálneho kurzu.
  5. Nákupný kurz je viazaný na oficiálny kurz zlata- vždy máte prehľad za akú cenu zlato nakupujete.
  6. Dodržiavanie obchodných podmienok je pod dozorom NÁRODNEJ BANKY RAKÚSKA
  7. Banka disponuje nadpriemerne vysokou kvótou vlastného kapitálu.
  8. O stave Vašeho účtu ste informovaní na Vašom online prístupe.
  9. Nákupná cena gramu zlata v šetriacom programe je až o 30% výhodnejšia ako nákup v kamenných obchodoch.
  10. Zlato v depozite v Linzi je 100% poistené 

Kontakt

RK MIX s.r.o. Javornícka 12
97401 Banská Bystrica
IČO: 46741267
DIČ: 2023556997
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 22455/S
mobil: 0903 353 262
telekom : 0903 501 409
rkmixbb@gmail.com