ZEPTER PRODUKTY

O ZDRAVÍ

Nová vlna v zdravotnej starostlivosti

Odborníci a rovnako tak aj pacienti uvítali v priebehu niekoľkých minulých desaťročí veľké množstvo zmien a zlepšení zdravotnej starostlivosti. Vo svete vedy panovalo vzrušenie nad radou inovatívnych objavov a vo výskume bola stredom pozornosti účinnosť rôznych nových liečebných postupov. Niektoré z nich sa opierajú o najnovší stav techniky a iné zase čerpajú z prírodných zdrojov a mechanizmov starých ako svet sám. Mnohé z tých najúspešnejších príkladov sú kombináciou ako starodávnych, tak moderných myšlienok, čo je pre širokú verejnosť nepochybne oveľa zaujímavejšie.
Stretávame sa s veľkou zvedavosťou ohľadne toho, čo môže veda ponúknuť. Stretávame sa však tiež so skeptickými postojmi ohľadne možných vedľajších účinkov a problémov, ktoré môžu nové lieky a liečebné postupy vyvolať. Ľudia oveľa viac než kedykoľvek predtým túžia lepšie poznať múdrosť a znalosti, ktoré využívali ich predkovia, a želajú si také postupy liečby, ktorým môžu veriť. Ľudia sa oveľa častejšie pýtajú „Je to bezpečné?“ alebo „Sú s tým spojené nejaké vedľajšie účinky?“. Chcú posúdiť a pochopiť všetky dostupné možnosti a mať väčšiu kontrolu nad svojim zdravím a zdravím svojich blízkych. A pretože sa profesionálni zdravotníci aj ostatní stále viac prikláňajú k holistickému prístupu k preventívnej zdravotníckej starostlivosti a liečbe, bola terapia svetlom BIOPTRON považovaná za vítaný doplnok v tejto oblasti. Hippokratova filozofia liečby začala znovu ovplyvňovať pole medicíny:
„Hlavné je neuškodit“ a „Vážme si liečivú silu prírody“.

Revolučný prevrat v lekárstve: systém terapie svetlom BIOPTRON
Systém terapie svetlom BIOPTRON je efektívna technológia terapie svetlom, ktorá je odrazom mimoriadneho stupňa vysnívaného záväzku. Na začiatku 80. rokov dvadsiateho storočia objavil tím vedcov význam polarizovaného polychromatického svetla. Na základe tohto výskumu bol vytvorený systém terapie svetlom BIOPTRON. Spoločnosť BIOPTRON AG investuje od roku 1988 do ďalšieho sofistikovaného výskumu a vývoja nových produktov potrebného na dosiahnutie optimálnej klinickej účinnosti liečby pomocou terapie svetlom.
Systém terapie svetlom BIOPTRON teda čerpá zo skúseností zhromažďovaných počas doby viac než 20 rokov. Terapiu používajú lekári a zdravotníci v nemocniciach, aj rodiny a jednotlivci v domácom prostredí, a všetci z nich využívajú prínosy pozitívnych účinkov na ľudské telo.
Patentovaná technológia systému terapie svetlom BIOPTRON môže otvoriť cestu klinickému úspechu s mimoriadnymi a trvalými výsledkami v prevencii a v liečbe rôznych zdravotných problémov a ochorení. Vysoko kvalitná technológia a inovatívny dizajn bez zložitej obsluhy a bez akýchkoľvek známych nepriaznivých účinkov. Svetlo BIOPTRON je podporný prostriedok na použitie ako v nemocničnom, tak v domácom prostredí.

Starodávna terapia svetlom
slnečné svetlo – zdroj všetkého života

Využívanie terapie svetlom v lekárstve má dlhodobú históriu. Prvým zdrojom svetla používaným vo fototerapii bolo prirodzené slnečné žiarenie. Slnečné svetlo sa na liečebné účely využívalo už v starovekom Egypte. Neskôr popísal možnosť využitia slnečného svetla na liečbu rôznych zdravotných problémov Hippokrates. Aj keď účinky terapie slnečným svetlom vtedy nedokázal nikto vedecky zdôvodniť, bola jej hojivá sila nepochybná a rímski a arabskí lekári zaviedli terapiu svetlom ako všeobecnú metódu liečby.
Dnes už vieme, že ľudský organizmus premieňa svetlo na elektrochemickú energiu, ktorá aktivuje reťazové biochemické reakcie v bunkách, ktoré sa neobmedzujú len na liečenú oblasť kože, ale ovplyvňujú celé telo.

 

Terapia svetlom BIOPTRON – nová vlna v zdravotnej starostlivosti


Systém terapie svetlom Bioptron


Starodávna terapia svetlom. Slnečné svetlo – zdroj všetkého života

 

VÝHODY PRODUKTOV

Vynález

Modernú terapiu svetlom zaviedol približne pred 100 rokmi dánsky lekár Niels Ryberg Finsen. V roku 1903 obdržal za svoje úspechy na poli svetelnej terapie Nobelovu cenu. Finsen vyvinul prvý prístroj na výrobu technicky syntetizovaných slnečných lúčov a dosiahol mimoriadne výsledky v liečbe pacientov trpiacich zvláštnym druhom kožnej tuberkulózy. 

  Dánsky fyzik Niels Ryberg Finsen, ktorý zaviedol modernú svetelnú terapiu približne pred 100 rokmi.
  Niels Ryberg Finsen 

Rozvoj terapie svetlom BIOPTRON

Na začiatku vývoja fotomedicíny sa v modernej terapii svetlom používali prevažne infračervené a ultrafialové časti spektra. Na začiatku 80. rokov minulého storočia vytvoril výskumný tím vedcov svetelný zdroj, ktorý bol pôvodne založený na nízkoúrovňovej laserovej terapii, ale v skutočnosti fungoval s takmer celou škálou viditeľného svetla a časťou infračerveného žiarenia. Výskum odhalil niektoré fyzikálne vlastnosti, ktoré sú potrebné pre účinnosť terapie svetlom. Na základe tejto technológie bol neskôr vytvorený systém terapie svetlom BIOPTRON. Spoločnosť BIOPTRON AG neustále spolupracuje s odborníkmi, výskumníkmi a lekármi v mnohých krajinách, aby skúmali vlastnosti a liečebnú účinnosť terapie svetlom BIOPTRON.

 

Certificate for Quality Management
 

BIOPTRON AG – záruka najvyššej kvality

Vlastné laboratóriá spoločnosti BIOPTRON AG sa neustále zaoberajú testovaním a zlepšovaním prístrojov BIOPTRON podľa najnovších vedeckých štúdií, ktoré vykonávajú nezávislé inštitúcie. Prístroje BIOPTRON zároveň certifikujú nezávislé akreditované skúšobné orgány. Naše obchodné procesy, vrátane výskumu a vývoja, hodnotenia dodávateľov, dodávok súčiastok do výroby, neustálych inšpekcií, ako aj samotný výrobok, spĺňajú všetky predpisy, uvádzané smernicou Európskeho parlamentu 93/427EHS o zdravotníckych pomôckach, ako aj špecifické národné predpisy domácich trhov.

 

Certificates
1. DEKRA ISO certifikát Systému riadenia kvality ISO 9001:2008
2. DEKRA ISO certifikát Systému riadenia kvality EN ISO 13485:2012 + AC:2012
3. DEKRA ISO certifikát Systému riadenia kvality ISO 13485-2003- CMDCAS.
4. DEKRA CE certifikát Systému záruky kvality, Smernica o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS, príloha II s vyňatím sekcie (4).
5. 510(K) Clearance, pre viac informácií navštívte databázu "510(k) Premarket Notification Database" http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm Naše číslo 510(k): K032216.

Bioptron AG
  • DEKRA ISO certifikát Systému riadenia kvality: ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2012 + AC:2012, vydaný dňa 19.07.2016 a ISO 13485-2003- CMDCAS, certifikovaný od 24.09.2013.
  • DEKRA EC certifikát Systému záruky kvality, podľa Smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS, príloha II s vyňatím sekcie (4), vydaný dňa 19.07.2016.
  • DEKRA je akreditovaný notifikovaný orgán s identifikačným číslom ID 0124.

 

Kontakt

RK MIX s.r.o. Javornícka 12
97401 Banská Bystrica
IČO: 46741267
DIČ: 2023556997
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 22455/S
mobil: 0903 353 262
telekom : 0903 501 409
rkmixbb@gmail.com